UGOVARANJE PROIZVODNJE

ČUVANE SORTE „Ludbreški hren“

za sezonu 2018./2019.

Ugovaranje proizvodnje hrena za sezonu 2018./2019.

 - dajemo kompletna uputstva za proizvodnju

- pratimo proizvođača od trenutka sadnje presadnica pa do konačne isporuke

- osiguravamo sadni materijal Čuvane sorte „Ludbreški hren“

- izdajemo Proizvođačku deklaraciju po kojoj proizvođač  ostvaruje dodatni poticaj za uzgoj Čuvane sorte

- dajemo preporuku za analizu tla

- sklapamo Ugovor o proizvodnji na neodređeno vrijeme sa unaprijed garantiranim cijenama otkupa te garancijom plaćanja po isporuci

- osiguravamo sadilice i vadilicu(plug za vađenje hrena)

- ugovaranje vršimo do visine količina sadnog materijala certificiranog za 2018 god.

 

KAKO U ORGANIZIRANOJ PROIZVODNJI I OTKUPU OSTVARITI SIGURNU DOBIT?

Agro Altera je nosioc održavanja čuvane sorte "Ludbreški hren" prepoznatljive po

velikim prinosima i s malim udjelom bolesti.

Garantiranim cijenama i sigurnim otkupom , proizvođaču je unaprijed osigurava sigurna dobit koja je ovisna o faktorima koji se daju u uputstvu- S 15.4.2018. Agro Altera raspolaže još s određenom količinom certificiranog sadnog materijala čuvane sorte. Ako niste odlučili, proizvodnja hrena je siguran odabir u proizvodnji povrća.

 AGRO ALTERA © 2000 - 2015.